Prodej již zhotovených fotografií

Pokud Vás zaujala nějaká fotografie z Galerie, Témat, nebo Studie, je možné ji zakoupit.

Standardní prodej fotografií je realizován prodejem JPG popřípadě TIFF nebo NEF souboru. Je také možné, po domluvě, koupit papírovou formu a to podle vašich požadavků a představ. Zajistím i rámování, či paspartování fotografií.

Pro soukromé účely je prodej realizován pouze formou nevýhradního použití.
Pro reklamu, propagaci, firmu je prodej realizován písemnou smlouvou o použití fotografie a to:

* specifické použití na dobu určitou
* specifické použití na dobu neurčitou

U fotografií, které se řídí tímto druhem licence, se cena stanoví na základě konkrétního způsobu použití snímku. Každá objednávka tedy musí obsahovat způsob použití fotografie (leták, inzerce, billboard), velikost otištění, náklad apod. Pro obrázky v této licenci zajistím exkluzivitu, která vám nebo vašemu klientovi zaručí místní nebo časovou výhradní licenci na použití dané fotografie. Nemusíte se tak obávat, že by byl snímek použit i nějakým jiným subjektem.

* výhradní použití na dobu určitou
* výhradní použití na dobu neurčitou

U fotografie, která se řídí touto licencí, se cena stanoví paušálně. Nemusíte tedy sdělovat, k jakému účelu fotografii potřebujete či kolikrát ji použijete.Tato licence vám tak dává naprostou svobodu nad tím, jakým způsobem je fotografie použita a kolikrát, a nemusíte se tak obávat dodatečných nákladů, pokud se rozhodnete obrázek použít i k jinému účelu, než byl ten původně zamýšlený (například kromě brožury i k inzerci).

Kromě nákupu fotografie je také možné fotografii pronajmout a to na sjednané období.

Fotografická práce - tvorba

Jsem především amatér a fotografie není mým hlavním zdrojem příjmů proto jsou finance otázkou domluvy a k jednotlivým zakázkám přistupuji individuálně. Co je možné fotit a u čeho mohu být jako fotograf:

* Portréty
* Booky
* Ilustrační foto
* Reprodukce, kopie
* Reklamní fotografie
* Fotografie pro www prezentace
* Fotografie pro propagaci
* Průmyslová fotografie

* Interiér, výrobky, aj.
* Svadby, tabla, rodinné události
* Sportovní, kultůrní akce
* Reportáže

Jako amatér však nedisponuji profi studiem a tak je focení realizováno převážně u zákazníka, nebo v exteriéru. Výjimečně lze domluvit pronájem atelieru.

Postprocesing - práce s fotografií, její úprava, koláže, prezentace CD / WWW alba a jiné

Vytvořením snímku většinou práce nekončí. Většina z nás má své představy úprav, případně prezentace. Opět je možné se domluvit na konkrétních záměrech, ať už je to prezentace vašich fotografií nebo příprava pro další zpracování.

* oprava starých, nebo jinak poškozených snímků
* sken filmových snímků + úprava
* koláže a jiné úpravy (i vašich fotografií)
* úprava fotografií pro webovou prezentaci
* tvorba jednoduchých alb + jejich umístění na freeweby, případně nákup vlastní domény

* vytvořím i z vašich soukromých snímků fotoalbum na CD s integrovaným prohlížečem
* potisk CD,návrh a realizace obalů

Jako amatér se stále učím, také se postupně zlepšuji a tak pokud Vás tato nabídka oslovila a přáli by jste si se mnou spolupracovat, nebo jen s něčím pomoci klidně mě kontaktujte. Vaše přání, je pro mě výzvou. Pokusím se ztvárnit vaše představy a určitě udělám maximum pro Vaši spokojenost.

Thomas Püschel © puschel.cz